Kandráčovci – Promo [jpg]

Kandráčovci – Promo 2 [jpg]

Stage plan [jpg]

Kandráčovci – PROMO – HLAVNÉ [pdf]

Spevník [pdf]

Technické požiadavky [pdf]